fb noscript
  Bạn cần hỗ trợ
Menu

Bán hàng bằng nhiều hình thức

Phần mềm cho phép người dùng bán hàng trên các màn hình nhập liệu các thông tin của hóa đơn giá trị gia tăng, phù hợp với tất cả các đối tượng là cửa hàng, doanh nghiệp khi nhập hóa đơn bán hàng.

Cho phép bán hàng với các màn hình bán hàng tại quầy thanh toán với các tính năng hỗ trợ nhập bằng hình ảnh, tính tiền thừa cho khách phù hợp cho các loại hình bán hàng tại các quầy giao dịch, lễ tân, siêu thị.

Bình luận trên facebook