fb noscript
  Bạn cần hỗ trợ
Menu

Quản lý công nợ, thu chi khách hàng

Phần mềm cho phép chủ cửa hàng quản lý chi tiết công nợ phải thu, phải trả cho các đối tượng khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên.

Quản lý chi tiết sổ quỹ tiền mặt, các khoản phát sinh thu chi trong các thời điểm phát sinh, chi tiết thu chi theo các hạng mục mà chủ cửa hàng khai báo để quản lý theo dõi.

Bình luận trên facebook