fb noscript
  Bạn cần hỗ trợ
Menu

Quản lý nhận, trả bảo hành sản phẩm

Phần mềm cho phép chủ doanh nghiệp cửa hàng quản lý được các hoạt động nhận, trả bảo hành các hàng hóa sản phẩm lỗi đã bán ra thị trường và có báo cáo chi tiết về nó giúp cho Doanh nghiệp có đánh giá khách quan về sản phẩm đang bán của mình đồng thời hỗ trợ công tác chăm sóc khách hàng được hiệu quả.

Bình luận trên facebook