1.000 tính năng, 10 mô hình, 5p triển khai
phần mềm quản lý nhà hàng, bán hàng tốt và nhanh
TimePOS, POS nhanh vượt trội

Kiến trúc đáp ứng đa dạng nhiều mô hình kinh doanh cùng nhiều phiên bản lựa chọn khác nhau. Phần mềm TimePOS vận hành trên nền tảng Windows 7, 10, 11 quen thuộc giúp việc sử dụng thành thạo chỉ sau 30 phút. 

Order Trên Di Động
27-11-23, 01:48

Tạo sự tiện lợi nhất cho khách hàng, mang một hình ảnh hiện đại trẻ trung và đẳng cấp.

Tạo sự tiện lợi nhất cho khách hàng, mang một hình ảnh hiện đại trẻ trung và đẳng cấp.

Search Thông Minh
27-11-23, 01:47

Mô hình bán hàng cửa hàng lớn, siêu thị tiện ích, số lượng hàng hóa có thể lên đến hàng nghìn sản phẩm.

Mô hình bán hàng cửa hàng lớn, siêu thị tiện ích, số lượng hàng hóa có thể lên đến hàng nghìn sản phẩm.

Tất Cả Mô Hình
27-11-23, 01:49

Hệ thống TimePOS đáp ứng tất cả mô hình kinh doanh nhà hàng, chuỗi nhà hàng và bán hàng hiện nay.

Hệ thống TimePOS đáp ứng tất cả mô hình kinh doanh nhà hàng, chuỗi nhà hàng và bán hàng hiện nay.

Triển Khai 5 Phút
27-11-23, 01:48

Hệ thống TimePOS có thể triển khai dễ dàng trong 5 phút và hỗ trợ từ xa mọi thời điểm.

Hệ thống TimePOS có thể triển khai dễ dàng trong 5 phút và hỗ trợ từ xa mọi thời điểm.