1.000 tính năng, 10 mô hình, 5p triển khai
phần mềm quản lý nhà hàng, bán hàng tốt và nhanh
TimePOS, POS nhanh vượt trội
25-11-23, 21:14, Nhóm: Sử Dụng TimePOS

Định lượng nguyên vật liệu cho món ăn uống là một quy trình quan trọng trong quản lý nhà hàng, chuỗi nhà hàng, cửa hàng dịch vụ lớn nhằm kiểm soát thất thoát, quản lý tồn kho nguyên vật liệu dựa trên các nguyên tắc toán học thông minh.

NHẬP NGUYÊN VẬT LIỆU

TimePOS - Phần Mềm POS Nhà Hàng, Bán Hàng hỗ trợ nhập nguyên vật liệu với đầy đủ thông tin như thông tin nguyên vật liệu, số lượng, giá nhập và quan trọng là thông tin ngày nhập, ngày hết hạn.

Khi nhập mới nguyên vật liệu cần lưu ý các thông tin sau:

  • Số lượng nhập: Cần đúng theo đơn vị, ví dụ đơn vị là Kg, số lượng 2 thì phần mềm sẽ hiểu là 2kg
  • Đơn vị: Đơn vị quyết định tồn kho nguyên vật liệu, do đó cần phân biệt và nhập chính xác
  • Hạn sử dụng: Hỗ trợ việc xác định các Nguyên vật liệu gần hết hạn

 

ĐỊNH LƯỢNG NGUYÊN VẬT LIỆU MÓN ĂN/UỐNG

Quy trình Định lượng sản phẩm được thực hiện tuần tự từng bước một và có tính logic cao, do đó cần phải xác lập bảng định lượng chính xác trước khi thao tác vào phần mềm.

Định lượng được hiểu đơn giản là: Để làm ra một sản phẩm thì sẽ bao gồm các nguyên vật liệu nào và lượng bao nhiêu.

Sau khi hoàn tất định lượng nguyên vật liệu cho món ăn, món uống thì Phần mềm TimePOS sẽ tự động quy đổi giá vốn của món ăn, món uống qua đó tính ra lợi nhuận nhanh chóng và chính xác.

 

BẢNG ĐỊNH LƯỢNG TỔNG QUÁT

Sau khi thiết lập định lượng cho các Sản phẩm - Dịch vụ, TimePOS - Phần Mềm POS Nhà Hàng, Bán Hàng hỗ trợ bảng thống kê tất cả định lượng của tất cả sản phẩm

Bảng thống kê định lượng có thể được xuất ra file Excel, in ấn và dán quy chuẩn tại vị trí quan trọng.

 

 


Phần Mềm TimePOS

Hệ thống POS nhà hàng, bán hàng tốt và nhanh.

info@staapi.com | 0944.55.0981

© 2024 TimePOS.vn

 

Có thể bạn quan tâm