1.000 tính năng, 10 mô hình, 5p triển khai
phần mềm quản lý nhà hàng, bán hàng tốt và nhanh
TimePOS, POS nhanh vượt trội
25-11-23, 21:09, Nhóm: Sử Dụng TimePOS

TimePOS Pro - Phần Mềm POS Nhà Hàng Chuyên Nghiệp hỗ trợ mô hình nhà hàng lớn, truyền thống quản lý order theo sơ đồ bàn. Phần mềm TimePOS được thiết kế theo xu hướng trực quan và luồng sự kiện người dùng, từng thao tác chạm đều được tính toán khoa học.

THIẾT LẬP SƠ ĐỒ BÀN

TimePOS Pro - Phần Mềm POS Nhà Hàng Chuyên Nghiệp giúp thiết lập sơ đồ bàn nhanh chóng, sơ đồ bàn có thể phân chia theo khu vực và đặt số bàn theo từng khu vực. Ví dụ: Phòng VIP, Khu sân vườn, Khu máy lạnh...

 

 

SƠ ĐỒ BÀN

Chúng tôi bố trí bàn theo khu vực, hỗ trợ cảm ứng giúp thuận tiện trong việc chạm và mở bàn. Với màu sắc phân biệt cho tình trạng bàn như Xám - bàn trống, Xanh - bàn có khách, Đỏ - bàn đang thanh toán, việc quản lý một cách trực quan theo sơ đồ bàn trở nên rất đơn giản.

 

 

MỞ BÀN – TẠO MỚI ĐƠN HÀNG

Chạm/Click vào bàn để mở bàn. Giao diện sẽ chuyển sang chọn Sản phẩm muốn thêm vào. Chọn sản phẩm bằng cách Chạm/Click vào sản phẩm. Khi Chạm/Click nhiều lần số lượng sẽ tăng lên tương ứng.

Khi hoàn tất quy trình mở bàn và chọn món. Bàn sẽ chuyển sang trạng thái màu Xanh - bàn có khách.

 

 

 

THÊM XÓA MÓN ĂN UỐNG THEO BÀN

Chỉ với thao tác chạm và chọn, Hệ thống TimePOS giúp quy trình cập nhật danh sách món ăn uống diễn ra rất nhanh chóng và trực quan. Giao diện trực quan tối giản, chỉ thể hiện các thông tin quan trọng nhất hỗ trợ các thao tác thuận tiện và mượt mà trên giao diện cảm ứng.

 

 

 

ĐỔI BÀN

Đổi bàn hay còn gọi chuyển bàn là thao tác rất thường xuyên trong mô hình ăn uống. Chỉ với 1 chạm và 1 click việc đổi bàn đã được thực hiện một cách nhanh chóng trên Phần mềm TimePOS Pro.

 

 

 

GỘP BÀN

Gộp bàn phục vụ mục đích gộp chung 2 hay nhiều bàn đang mở lại với nhau. Có thể hiểu là gộp hóa đơn. Thao tác gộp bàn đơn giản bằng cách chọn bàn muốn gộp vào bàn còn lại.

Sau khi gộp bàn, hóa đơn thanh toán sẽ được gộp chung như 1 bàn.

 

 

 


Phần Mềm TimePOS

Hệ thống POS nhà hàng, bán hàng tốt và nhanh.

info@staapi.com | 0944.55.0981

© 2024 TimePOS.vn

 

Có thể bạn quan tâm