1.000 tính năng, 10 mô hình, 5p triển khai
phần mềm quản lý nhà hàng, bán hàng tốt và nhanh
TimePOS, POS nhanh vượt trội
25-11-23, 21:11, Nhóm: Sử Dụng TimePOS

Phần mềm TimePOS hỗ trợ đa dạng các mô hình nhà hàng và bán hàng khác nhau từ nhà hàng lớn, take away cho đến cửa hàng tiệm bánh nhỏ. Chúng tôi phân ra các loại hình sản phẩm khác nhau cho sản phẩm nhập, sản phẩm nấu tại chỗ và sản phẩm chế biến sẵn.

TẠO MỚI MÓN ĂN, MÓN UỐNG

Sản phẩm này như đã trình bày là sản phẩm do chính nhà hàng - cửa hàng tạo ra bằng nguyên vật liệu nhập vào và đối với dòng sản phẩm này, tính chất quan trọng là không có số lượng nhập. Chúng ta sẽ tính toán giá vốn của sản phẩm này bằng định lượng nguyên vật liệu. Định lượng nguyên vật liệu là không bắt buộc đối với quy trình thêm mới món ăn, món uống. Tuy nhiên với quy trình định lượng nguyên vật liệu thông minh, quản lý, bếp trưởng sẽ quản lý được nguyên vật liệu một cách khoa học nhất.

TimePOS - Phần Mềm POS Quản Lý Nhà Hàng hỗ trợ nhập món ăn, uống với đầy đủ thông tin và hình ảnh liên quan.

 

MÓN ĂN/UỐNG CHẾ BIẾN SẴN

Hạng mục sản phẩm chế biến là một đặc trưng riêng biệt của TimePOS - Phần Mềm POS Quản Lý Nhà Hàng Chuyên Nghiệp.

Sản phẩm chế biến được hiểu là các sản phẩm được tự sản xuất và đóng gói sẵn. Ví dụ cho sản phẩm chế biến là: Bánh kem, Bánh ngọt, Bánh mì…

Logic sản phẩm chế biến sẽ bao gồm luôn cả logic sản phẩm nhập cũng như sản phẩm chế biến tại chỗ. Do đó quy trình này cần được thiết lập chặt chẽ và từng bước.

 

 


Phần Mềm TimePOS

Hệ thống POS nhà hàng, bán hàng tốt và nhanh.

info@staapi.com | 0944.55.0981

© 2024 TimePOS.vn

 

Có thể bạn quan tâm